Take a fresh look at your lifestyle.

“Ubica celulita” – Maderoterapija

Maderoterapija Maderoterapija (terapija drvetom) je terapija koja potiče iz Kolumbije i koja se zasniva na korišćenju anatomski izrađenih elemenata od drveta što čini terapiju 100% prirodnom bez alergijskih reakcija na koži. Ova terapija…