Take a fresh look at your lifestyle.

Koji su uslovi za nastanak kardiovaskularnih bolesti

0 145

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su grupa oboljenja srca i krvnih sudova. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), svake godine umre 17 miliona ljudi od KVB, što čini trećinu ukupne smrtnosti u svetu. Danas se sa pravom smatra da endotelna disfunkcija predstavlja rani stadijum ateroskleroze. U osnovi KVB je ateroskleroza koja se javlja već u drugoj deceniji života, dok je kod osoba starijih od 85 godina to neizbežan proces. Brojna istraživanja su detektovala faktore koji pospešuju njen nastanak. Tu su faktori koji se mogu podeliti u tri grupe. Prvi su glavni faktori rizika koji obuhvataju: nepreventivne rizike (pol, uzrast) i preventivne: hipertenzija, dijabetes, hiperholesterolemija i pušenje i oni su uzročno, nezavisno od drugih faktora, povezani sa KVB. Drugi su predisponirajući faktori, u šta se ubraja: ishrana, gojaznost, fizička aktivnost, nasleđe, psihosocijalni faktori i metabolički sindrom H. Svi predisponirajući faktori su povezani sa KVB, ali nema dokaza da je ta veza nezavisna u odnosu na druge faktore. Treći su uslovni faktori rizika u šta spadaju: povišene vrednosti triglicerida, homocisteina, lipoproteina, fibrinogena i S-reaktivni protein. Oni su u vezi sa KVB, ali nema dokaza da je ta veza uzročna. Delovanjem na faktore rizika može se sprečiti ili dovesti do kliničkog poboljšanja već nastale bolesti, a može se i razvoj ateroskleroze odložiti na stariji uzrast.