Take a fresh look at your lifestyle.

Sport i zdravlje

0 266

Sport ima važnu ulogu u svim područjima ljudskog života. Telesna aktivnost pozitivno utiče na usvajanje zdravog načina života, unapređuje zdravlje i kvalitet života. Sport je danas medij kojim se šire poruke mira, jednakosti i prijateljstva među ljudima.
Redovna telesna aktivnost jedan je od ključnih činilaca zdravog život. Nemoguće je nabrojati sve pozitivne aspekte telesne aktivnosti, ali bez sumnje neke od njih su: unapređenje zdravlja i kvalitete života, produžuje očekivano trajanje života i smanjuje rizik za hronične nezarazne bolesti, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, šećerna bolest, maligne bolesti i sl.

Pozitivni aspekti redovne telesne aktivnosti očitavaju se kod fizičkog i mentalnog zdravlja, kao i psihosocijalnog razvoja. Nikada nije prerano da se započne s usvajanjem zdravih navika i edukacijom o važnosti telesne aktivnosti: studije pokazuju da većina dece koja se bave sportom i telesno su aktivna u djetinjstvu, zadrže takve navike i u starijem dobu. Sport ima pozitivan učinak na razvoj ličnosti – deca koja se od malena bave nekom sportskom aktivnošću, već u ranom životnom dobu razvijaju radne navike i samodisciplinu. Sport ima pozitivnu ulogu i u emocionalnom razvoju dece budući da olakšava i proces socijalizacije.

Veza između sporta, telesne aktivnosti i zdravlja, prepoznata je i od strane Svetske zdravstvene organizacije koja je 2004.g. donela dokument o Globalnoj strategiji zdrave ishrane, telesne aktivnosti i zdravlja. Kao i Rezoluciju o promociji zdravlja i zdravog stila života.

Korist od fizičke pripremljenosti:

 

  •  Srce: može crpeti više krvi s manje napora
  • Masnoće u krvi: smanjujete nivo holesterola, a i vrednosti triglicerida
  • Krvni pritisak: smanjićete ga, pogotovo ako je malo povišen, sprečićete visok pritisak
  • Šećerna bolest: možete sniziti nivo šećera u krvi, pomaže u prevenciji pojave staračkog (tip II, nezavisno od insulina) dijabetesa
  • Kosti: izbegavate osteoporozu, ali ne preintenzivno da ne poremetite mesečni ciklus (ovo važi za žene)
  • Uopšteno: uklanjate stres, bolje se osećate, bolje spavate i poboljšavate koncentraciju