Take a fresh look at your lifestyle.

Medicina - Farmacija

Medicina se bavi prevencijom, dijagnostikom, terapijom fizičke i psihičke bolesti čoveka.

Savremena medicina i farmacija primenjuju biomedicinske nauke i istraživanja, kao i genetičku i medicinsku tehnologiju u cilju dijagnoze i lečenja bolesti.

Prethodnik naučne forme medicine je u današnje vreme poznat kao tradicionalna ili narodna medicina (alternativna medicina).