Take a fresh look at your lifestyle.

Sport

Sport predstavlja sve fizičke aktivnosti koje čovek izvodi iz takmicarskih ili netakmičarskih razloga (hobi).

Prema definiciji sport može biti vrhunski odnosno selektivni i masovni tj. neselektivni. U području sporta egzistira nekoliko podela a to su: profesionalni sport, amaterski sport, rekreacijski sport, školski sport i sport osoba sa invaliditetom. Neki od razloga mogu biti razonoda, razvijanje tela, poboljšanje sposobnosti, takmicarski duh.

Sport